Produženo mirovinsko osiguranje

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Produženo mirovinsko osiguranje
Stranica:
62.
Autor/i:
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, dipl. oec.
Sažetak:
Produženo mirovinsko osiguranje propisano je odredbom čl. 17. Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 102/98., 127/00., 59/01. i 109/01. - u nastavku teksta: ZOMO). Odredbama toga članka omogućuje se osiguranicima da nakon prestanka obveznog mirovinskog osiguranja plaćanjem doprinosa dobrovoljno produže mirovinsko osiguranje. Vrijeme provedeno u produženom osiguranju računa se u mirovinski staž kao staž osiguranja. Na taj način omogućen je kontinuitet mirovinskog osiguranja i u slučaju kada osiguraniku prestane obvezno osiguranje.
Hashtags: