Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Stranica:
90.
Autor/i:
Sažetak:
    Porez po odbitku temeljem ugovora s Republikom Austrijom
  • Rashod amortizacije s naslova goodwilla
  • Izdatci za osnivanje trgovačkog društva
Hashtags: