RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Računovođe se nalaze pred sastavljanjem desetih godišnjih financijskih izvješća primjenjujući MRS-ove računovodstvene politike. Obveza predočavanja računovodstvenih politika u bilješkama uz financijska izvješća, prisiljava računovođe i članove uprava na preispitivanje, dopunjavanje i izmjene postojećih računovodstvenih politika, kako bi informacije koje donose financijska izvješća bile što razumljivije korisnicima.

U praksi se još uvijek javljaju dvojbe oko postupka donošenja odluke o računovodstvenim politikama, te obliku i sadržaju odluke. Ovo potvrđuju učestali upiti upućeni savjetnicima u Uredništvu časopisa RRiF, poglavito u vrijeme priprema za godišnje financijsko izvješćivanje. U nastavku članka donosimo uz ostalo primjer odluke o računovodstvenim politikama poduzetnika.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)