RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Problematika zaključnog računa i prvih pripremnih radnji započinje s inventurom. O tome su dani naputci u prošlom broju od str. 50. dalje. U ovom radu iznosimo pregled nekih kontrolnih postupaka provedenih knjiženja na pojedinim kontima. Redoslijed je učinjen rasporedom konta u našem Računskom planu. Osim podsjećanja na moguće kontrolne postupke, uz neka pitanja dani su sažeti odgovori o postupanju kako to nalažu propisi ili pravila struke. Nadamo se da će vam taj podsjetnik biti od koristi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)