RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Problematika zaključnog računa i prvih pripremnih radnji započinje s inventurom. O tome su dani naputci u prošlom broju od str. 50. dalje. U ovom radu iznosimo pregled nekih kontrolnih postupaka provedenih knjiženja na pojedinim kontima. Redoslijed je učinjen rasporedom konta u našem Računskom planu. Osim podsjećanja na moguće kontrolne postupke, uz neka pitanja dani su sažeti odgovori o postupanju kako to nalažu propisi ili pravila struke. Nadamo se da će vam taj podsjetnik biti od koristi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)