RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Hrvatska narodna banka je, sukladno ovlastima dobivenim na temelju odredaba Zakona o platnom prometu u zemlji, uredila vođenje i sadržaj odnosno način korištenja podataka iz Jedinstvenog registra računa.

Jedinstveni registar računa vodi Financijska agencija.

S obzirom na to da su neki podatci iz Jedinstvenoga registra računa javni dok neki to nisu, odnosno namijenjeni su samo ovlaštenim korisnicima, pristup podatcima iz Jedinstvenoga registra računa propisan je na različite načine.

Kako pristupiti javnim i drugim podatcima pojašnjeno je ovim člankom.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)