RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 12.2002
  • Članak:Poslovanje s mjenicama
  • Stranica:95.
  • Autor/i:Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

Iz svakodnevne gospodarske prakse razvidna je sve češća uporaba mjenice kao instrumenta osiguranja plaćanja. Naime, između dvojbe da li kao osiguranje plaćanja od kupca tražiti bjanko zadužnicu ili mjenicu, ne mali broj poduzetnika odlučuje se upravo za bjanko mjenicu. Razlozi za to različiti su. Ponekad je to već i sama jednostavnost izdavanja mjenice, koja za razliku od bjanko zadužnice ne traži ovjeru potpisa potpisnika na mjenici kod javnog bilježnika. No osim uloge instrumenta osiguranja plaćanja, mjenica može poslužiti i kao sredstvo kreditiranja i kao sredstvo negotovinskog plaćanja.

Potaknuti pitanjima naših pretplatnika iz područja mjeničnog poslovanja, u ovom članku dajemo praktične primjere popunjavanja mjenice, njihovu naplatu te postupke indosiranja i eskontiranja mjenice. Podsjećamo čitatelje da je poslovanje s mjenicom detaljno obrađeno u najnovijem RRiF-ovom priručniku "Osiguranje plaćanja - mjenica, ček, akreditiv, zadužnica, fiducija", u kojemu je objavljen i Zakon o mjenici s komentarom.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)