RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Godišnji popis - inventura smatra se pripremnom radnjom u svezi s izradom godišnjeg obračuna odnosno prijave poreza na dohodak za poslovnu godinu, pa i popis treba obaviti na samom kraju poslovne godine.

Za razliku od odluke Gospodarske komore koja je Izmjenama Pravilnika o dopuštenoj visini kala, rasipa, kvara i loma u trgovini brisala odredbu o dopuštenom manjku zbog krađe u visini od 1%, Obrtnička komora nije uskladila svoju odluku s propisima o PDV-u. No, svejedno, to fizičkim osobama ne daje pravo da tu mogućnost mogu i koristiti, a o čemu se je u više navrata očitovalo i Ministarstvo financija. Opširnije o svemu tome pišemo u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)