RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Međunarodna pravila za tumačenje trgovačkih termina nastala su kao rezultat potrebe ujednačavanja međunarodne trgovačke prakse. Od svoga nastanka do danas redovito se moderniziraju, te su nezamjenjivo sredstvo za olakšanje poslovne komunikacije trgovačkih subjekata iz svih dijelova svijeta.

Autor u članku iznosi osnovne značajke svih termina s uputama za njihovu pravilnu uporabu u međunarodnim ugovorima o prodaji.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)