RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema čl. 26. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 54/01.) poslodavac je obvezan sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak iz plaća, ako plaće nisu redovito isplaćivane, radi čega nisu iskorišteni osobni odbitci posloprimca, pa je došlo do većeg poreznog opterećenja. Ta obveza postoji samo za radnike koji su radili u cijelom poreznom razdoblju i nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova koji su propisali plaćanje prireza na porez. Razliku poreza treba izravnati s poreznom obvezom svih radnika kod zadnje isplate u godini. Međutim, za neizvršenje te obveze nisu propisane sankcije pa ako to poslodavac ne učini neće biti zbog toga kažnjen. No, u svakom slučaju, ako se to poslodavcu ili radniku učini korisnim, to može učiniti jer na taj način omogućava brži povrat poreza nego što bi to bilo moguće putem porezne prijave. Kako se to može učiniti pišemo u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)