RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Po završetku svakog poreznog razdoblja - kalendarske godine - poslodavci su obvezni podnijeti izvješće nadležnim ispostavama Poreznih uprava prema svom sjedištu o isplaćenim plaćama i plaćenom porezu i prirezu iz plaća u 2002. godini na poreznoj kartici Obrasca PK-1 te iz ostalih dohodaka od nesamostalnog rada na poreznoj kartici Obrazac PK-2. Izvješće o plaćenom porezu na dohodak po odbitku u 2002. godini isplatitelji su obvezni podnijeti Poreznoj upravi nadležnoj prema svom prebivalištu na Obrascu ID-1. Navedeni obrasci se predaju najkasnije do 31. siječnja 2003. godine.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)