RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Vlada Republike Hrvatske je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu i dostavila ga predsjedniku Hrvatskoga sabora dopisom od 23. siječnja 2003. godine u zakonodavnu proceduru donošenja i usvajanja.

U opširnom obrazloženju potrebe mijenjanja postojećega Zakona o radu Vlada RH pored ostaloga naglašava da su se bitno izmijenili uvjeti rada, način proizvodnje, razvili su se u skladu s time novi pravni oblici samostalnoga rada, što sve skupa dovodi do odmicanja od konvencionalnog pojma radnopravnog odnosa. Vlada ističe da fleksibilni oblici rada daju mogućnost pravodobnoga upravljanja okolnostima i pojavama na koje je nužno brzo i učinkovito reagirati. Takvi oblici rada, nadalje, znače i manje troškove koji omogućuju brže reakcije za promjene na tržištu.

Fleksibilnost u području rada i radnih odnosa znači zaposliti, prilagoditi, rasporediti i otpustiti suvišnu radnu snagu prema potrebama posla, osigurati mogućnost brze prilagodbe vanjskim kriterijima tržišta itd. No, više o sadržaju predloženih izmjena u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)