Polugodišnja financijska izvješća za trgovačka društva u 2003.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2003
Članak:
Polugodišnja financijska izvješća za trgovačka društva u 2003.
Stranica:
15.
Autor/i:
Sažetak:
Informacije dobivene polugodišnjim financijskim izvješćima utemeljene su na računovodstvenim podatcima i kao takve nezamjenjive su u zadovoljavanju informacijskih potreba uprave, vlasnika, države i javnosti. Ova izvješća imaju obilježje opće namjene, a pružaju informacije o financijskom položaju, uspješnosti, imovinskom stanju i drugim saznanjima o društvu. Neovisno o tome iz koje osnovice postoji obveza (propisi ili odluka uprave) sastavljanja polugodišnjih financijskih izvješća, njihov sastav i sadržaj utvrđen je točkom 8. MRS-a 34 - Financijsko izvješćivanje u toku godine (Nar. nov., br. 3/99.). To istodobno znači da se i cjelokupna izrada provodi u skladu sa zahtjevima MRS-ova i Zakona o računovodstvu. Ovo nalaže upravi društva da na poslovima sastavljanja polugodišnjeg izvješća angažira profesionalno osposobljene računovođe, koji će osigurati istinitost i pošteno predočavanje informacija.

Polugodišnja financijska izvješća ne smijemo promatrati samo s gledišta obveze, već ona imaju i druge namjene, a prije svega mogu koristiti kao sredstvo promidžbe s ciljem stjecanja povjerenja kupaca, ali i vjerovnika. Naime, objavljivanje polugodišnjih rezultata poslovanja omogućuje i odašiljanje nenametljivih promidžbenih poruka, koje pridonose stabilnosti nastupa društva na tržištu.

Ovo potonje je iznimno važno za trajnost poslovanja i uspješno djelovanje društva, koje donosi koristi vlasnicima i afirmira menadžerske sposobnosti članova uprave.

Rokovi za dostavljanje polugodišnjih financijskih izvješća upravi, vlasnicima i nadzornom odboru te eventualno ugovorenoj obvezi dostavljanja vjerovnicima, utvrđeni su internim aktima, odnosno ugovorom. Propisani rokovi za dostavljanje statističkog izvješća i izvješća Komisiji za vrijednosne papire, temelje se u dijelu na podatcima koje nalazimo u polugodišnjim financijskim izvješćima, što utječe na rokove izrade financijskih izvješća.

U nastavku donosimo stručne upute kojima podsjećamo članove uprave i računovođe na postupke koje treba provesti kako bi obavili polugodišnje obračune i sastaviti potrebna financijska izvješća.

Hashtags: