Primjena novih standardiziranih obrazaca naloga za plaćanje HUB 1 i HUB 1-1

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2003
Članak:
Primjena novih standardiziranih obrazaca naloga za plaćanje HUB 1 i HUB 1-1
Stranica:
71.
Autor/i:
Autor: Martina ETLINGER, dipl. oec.
Sažetak:
Nastavno na našu objavu članka u RRiF-u br. 6/03., str. 61. o uvođenju novih obrazaca HUB 1 i HUB 1-1, koja je određena Uputom o obliku, sadržaju i upotrebi obrazaca (oglasni dio Narodnih novina br. 77/03.), razni sudionici u platnom prometu postavljaju mnoštvo pitanja o novim obrascima. Na njih odgovaramo u ovome članku.
Hashtags: