Odgovori na pitanja iz prakse (II.)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2003
Članak:
Odgovori na pitanja iz prakse (II.)
Stranica:
101.
Autor/i:
Autor: N. D.
Sažetak:
Iz odgovora na pitanja naših pretplatnika što su ih dali savjetnici - urednici našeg časopisa, učinili smo izbor koji bi mogao biti zanimljiv i drugima. Naše je zadovoljstvo ako time riješimo vaš problem ili dvojbu.

Napominjemo da se početak objava ovogodišnjih poreznih savjeta nalazi u br. 5/03., str. 87.

    Koje uvjete trebaju zadovoljiti strani državljani da bi ostvarili pravo na povrat PDV-a pri nabavi dobara u Hrvatskoj, te kako ostvareni povrat utječe na smanjenje porezne obveze u poreznim i knjigovodstvenim evidencijama poreznog obveznika?
  • Može li visokoškolska ustanova koja u sklopu svoje djelatnosti izdaje i prodaje knjige, postati obveznik PDV-a te pritom na promet knjiga obračunavati PDV po stopi od 0%, a u isto vrijeme po ulaznim računima dobavljača iskoristiti mogućnost priznavanja (odbijanja) pretporeza?
  • Osobe iz inozemstva iznajmljuju u nas rent á car osobne automobile koje koriste na putovanju u našoj državi ali i u inozemstvu. Mora li se obračunati PDV tim osobama koje račune plaćaju deviznom doznakom iz inozemstva?
  • Kako knjižiti revalorizaciju dugotrajne materijalne imovine koja ima sadašnju vrijednost, a koja ne odgovara tržišnoj vrijednosti?
  • Treba li fizička osoba koja upravlja teretnim automobilom u vlasništvu pravne odnosno fizičke osobe imati dokumente u svezi s njegovim korištenjem?
  • Kako treba knjigovodstveni iskazati količinski popust u ime kojeg je isporučena nova količina robe?
Hashtags: