Mjenjačko poslovanje obrtnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2003
Članak:
Mjenjačko poslovanje obrtnika
Stranica:
106.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Iako je 18. lipnja 2003. započela primjena dugo očekivanog i najavljenog Zakona o deviznom poslovanju, mjenjačko poslovanje će se prema raspoloživim informacijama iz HNB-a, sve do početka iduće godine obavljati prema provedbenim propisima donesenim na temelju sada nevažećeg Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata.

Posebnost razmjene (trgovine) specifične robe - stranog i domaćeg novca te posebnost načina iskazivanja poslovnih događaja u poslovnim knjigama obveznika poreza na dohodak iziskuje i odgovarajući pristup.

Ovim člankom podsjećamo, s obzirom na to da se Odluka o načinu obavljanja mjenjačkih poslova i nadalje primjenjuje, na način poslovanja mjenjača - obrtnika, s osvrtom na iskazivanje mjenjačkih poslova u njihovim poslovnim knjigama.

U jednom od sljedećih brojeva časopisa obradit će se novi provedbeni propis kojim će se urediti mjenjačko poslovanje.

Hashtags: