Sustav i kontrola cijena određenih proizvoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2003
Članak:
Sustav i kontrola cijena određenih proizvoda
Stranica:
115.
Autor/i:
Autor: Zvonimir TRAMPUS
Sažetak:
Zakonom o iznimnim mjerama kontrole cijena (Nar. nov., br. 73/97. - u nastavku: Zakon) koji je stupio na snagu 22. srpnja 1997. uređuje se jedinstveni sustav kontrole cijena u Republici Hrvatskoj, koji je do tada bio uređen s pomoću dvaju zakona što su bili preuzeti iz ranijeg (bivšeg) zakonodavstva o materiji nadzora cijena.

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95. do 150/02.) i Zakonom o poljoprivredi (Nar. nov., br. 66/01. do 83/02.) ukinute su glave IV. i V. Zakona.

Vlada RH donijela je temeljem ovlasti iz čl. 6. Zakona Uredbu o izravnim mjerama kontrole cijene (Nar. nov., br. 2/01. do 156/02.) i Uredbu o određivanju najviše razine cijena naftnih derivata (Nar. nov., br. 2/01. do 39/01.), kojima prestaju vrijediti određeni prijašnji propisi o mjerama kontrole cijena.

U ovom članku razmatramo osnove sustava cijena i kontrole cijene u Hrvatskoj, s osvrtom na važeće provedbene propise koji uređuju navedenu materiju danas.

Hashtags: