Hrvatska bankovna industrija danas

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2003
Članak:
Hrvatska bankovna industrija danas
Stranica:
124.
Autor/i:
Autor: Doc. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Bankovni sustav važan je za nacionalnu ekonomiju onoliko koliko zauzima udjela u ukupnom financijskom sustavu, odnosno, treba mu pridavati onoliko značenje koliko zauzimaju njegovi proizvodi u realiziranoj potražnji cjelokupne ponude na sveukupnim financijskim tržištima.

Hrvatski bankovni sustav je, od svog nastanka iz vremena osamostaljenja Hrvatske devedesetih godina prošlog stoljeća naovamo prošao specifičan razvojni put i doživio svekoliku transformaciju prilagođavajući se svjetskim determinantama globaliziranih financijskih tržišta. Upravo ta spoznaja nameće potrebu analize zakonodavnog uređenja bankovnog sustava, smjera i dinamike strukturne preobrazbe hrvatskih banaka i njihove konkurentnosti, efikasnosti, kao i funkcije koju bankovni sustav ima u gospodarskom razvoju zemlje, posebice nakon vlasničke transformacije posljednjih godina.

Hashtags: