Rentabilnost ulaganja u obrazovanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2003
Članak:
Rentabilnost ulaganja u obrazovanje
Stranica:
132.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BARIĆ
Sažetak:
U svrhu ostvarivanja dugoročnih ciljeva društvenog i gospodarskog razvitka Hrvatske potrebno je što učinkovitije koristiti raspoložive materijalne i ljudske resurse. Pritom treba voditi računa o našim posebnostima, a kada je riječ o ljudskim resursima osobito je važno ispravno definirati ciljeve na području obrazovanja. Posebno važno je osigurati optimalna ulaganja na pojedinim stupnjevima obrazovnog sustava kako bi se stvorili uvjeti za ostvarivanje rezultata na području obrazovanja koji bi pridonijeli stvaranju preduvjeta za pridruživanje Hrvatske zemljama Europske unije. O rentabilnosti ulaganja u obrazovanje pročitajte u nastavku članka.
Hashtags: