Prava iz zdravstvenog osiguranja osoba koje povremeno ostvaruju primitke

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2003
Članak:
Prava iz zdravstvenog osiguranja osoba koje povremeno ostvaruju primitke
Stranica:
138.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Od 1. siječnja 2003. primjenjuje se Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 147/03.) prema kojem se doprinosi za obvezna osiguranja plaćaju i na primitke koje povremeno ostvaruju nezaposlene osobe, umirovljenici i zaposlene osobe izvan radnog odnosa. Plaćanjem doprinosa, a pod određenim uvjetima, svojstvo osiguranika mogu steći i nezaposlene osobe koje u svezi s tim osvaruju i određena prava iz obveznih osiguranja. Pod obveznim osiguranjima se smatraju zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Koja prava ovi osiguranici ostvaruju iz osnovnog zdravstvenog osiguranja načelno je uređeno izmijenjenim odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 94/01. do 149/ 02.). Provedba odredbi toga zakona uređena je Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 93/ 03.) kojim je uređeno pod kojim uvjetima, na koji način i u kojem opsegu ovi osiguranici ostvaruju prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja i na koji način ostvaruju naknadu u slučaju spriječenosti za obavljanje tih djelatnosti zbog bolesti. O tome pišemo u ovom članku.
Hashtags: