Promjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2003
Članak:
Promjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Stranica:
141.
Autor/i:
Autor: Željka OBRADOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Aktivnosti u sklopu kolektivnog pregovaranja su, bilo da je riječ o potpuno novim pregovorima ili je riječ o dodatnim pregovorima u svezi s postojećim kolektivnim ugovorima, i nadalje intenzivne u raznim djelatnostima.

Tako je u okviru ove vrste aktivnosti izmijenjen i dopunjen Kolektivni ugovor za graditeljstvo.

Hashtags: