RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
  • Članak:Nacrt novog MRS-a o financijskim instrumentima
  • Stranica:1231.
  • Autor/i:Dr. sc. Paul PACTER, ovl. rač.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)