RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
  • Članak:Procjenjivanje pozicija Bilance i Računa dobitka i gubitka i usporedba s proteklim razdobljem
  • Stranica:1252.
  • Autor/i:Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)