RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
  • Članak:Utvrđivanje i moguća promjena visine predujmova poreza na dobitak u 1998. godini
  • Stranica:1267.
  • Autor/i:Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)