RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
  • Članak:Polugodišnji financijski izvještaj obvezan je za neprofitne organizacije
  • Stranica:1277.
  • Autor/i:Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
    Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)