RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome tekstu iznijet ćemo nastale okolnosti koje su zahtijevale izmjene i dopune Zakona o posebnom porezu na naftne derivate, (Nar. nov., br. 123/ 03.), a odnose se na korištenje eurodizel-dizelskoga goriva obojenog plavom bojom što ga koriste komercijalna poljoprivredna gospodarstva. Zakon je stupio na snagu 8. kolovoza 2003. a o pitanjima korištenja eurodizela-dizelskog goriva obojenog plavom bojom nam piše naša suradnica iz Ministarstva financija - Carinske uprave.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)