Provođenje mjera zaštite i očuvanja građevina graditeljske baštine po upravitelju nekretnina

Časopis: Pravo i porezi - 10.2003
Članak:
Provođenje mjera zaštite i očuvanja građevina graditeljske baštine po upravitelju nekretnina
Stranica:
23.
Autor/i:
Autor: Ljerka MOROVIĆ-PAVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U Republici Hrvatskoj vlasništvo na stanu ima dugu tradiciju i bez obzira na prijašnje socijalističko društveno uređenje, vlasništvo stana uvijek je bilo zalog sigurnosti i jamstvo određenog nivoa egzistencije. Za razliku od ostalih zamalja u ovom dijelu Europe, Republika Hrvatska oduvijek je imala vrlo visok postotak stanova u privatnom vlasništvu, dok to nije bio slučaj sa stanovima u društvenom vlasništvu.

U prošlom društvenom sustavu, zakonodavac se pretežito bavio upravo stanovima u društvenom vlasništvu. Promjenom društvenog uređenja početkom devedesetih godina prošlog stoljeća započeo je proces transformacije vlasništva na preostalih cca 30% stanova u društvenom vlasništvu. Pretvorba je uglavnom provedena putem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Manji broj stanova koji nije prodan korisnicima, postao je predmetom prava vlasništva, jer su pravne osobe koje su bile vlasnici tih stanova izvršile pretvorbu vlasništva, koja je obuhvatila i njihove stanove.

Hashtags: