Novela Zakona o zaštiti prirode - jedinice lokalne samouprave glede proglašenja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode

Časopis: Pravo i porezi - 10.2003
Članak:
Novela Zakona o zaštiti prirode - jedinice lokalne samouprave glede proglašenja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode
Stranica:
27.
Autor/i:
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Sažetak:
Autor ovim člankom iznosi zakonsko uređenje te moguće dvojbe u tumačenju odnosno primjeni Zakona o zaštiti prirode, nakon njegovih posljednjih novela iz 2003., temeljem kojih su jedinicama lokalne samouprave dane veće ovlasti u odnosu na upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

Uz navedeno, prikazuju se postupci jedinica lokalne samouprave glede proglašenja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, tako da se za svaki od postupaka daju i ogledni primjeri akata koje donose tijela jedinice lokalne samouprave.

Hashtags: