Tužba radi raspuštanja radničkog vijeća

Časopis: Pravo i porezi - 10.2003
Članak:
Tužba radi raspuštanja radničkog vijeća
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Kristian PLAZONIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U ovome članku autor analizira slučaj kada sindikat koji ima članove zaposlene kod određenog poslodavca zatraži od nadležnog suda da raspusti radničko vijeće ili isključi određenog člana koji teško krši obveze dane mu Zakonom o radu, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom.

Nadalje, razrađuje se posebice koja su to kršenja u samom Zakonu da bi moglo doći do daljnje inicijative aktivno legitimirane strane. Posebno se ukazuje na to kako bi trebala biti koncipirana tužba odnosno sam sadržaj tužbe od navođenja činjenica koje se mogu istaknuti pa do dokaza kojima bi trebale biti potkrijepljene te činjenice.

Naposljetku, razmatra se kako bi trebao glasiti sam tužbeni zahtjev (petit) glede raspuštanja radničkog vijeća ili isključenja određenog člana koji traži sindikat kao aktivno legitimirana strana.

Hashtags: