Prikaz rada pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj

Časopis: Pravo i porezi - 10.2003
Članak:
Prikaz rada pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj
Stranica:
45.
Autor/i:
Autor: Alan VAJDA, dipl. iur.
Sažetak:
Ovim člankom autor na razvidan način daje sumarni prikaz rada pravosudnih tijela u RH za 2002. godinu, o čemu Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave RH početkom svake kalendarske godine izrađuje godišnje statističko izvješće za proteklu kalendarsku godinu, te pregled o vođenju prekršajnog postupka, kao i o izdržavanju kazne u RH.
Hashtags: