RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
  • Članak:Međuodnosi zadrugara i poljeprivredne zadruge u sustavu PDV-a
  • Stranica:1290.
  • Autor/i:Miloš KOSIJER, dipl. oec.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)