Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Časopis: Pravo i porezi - 10.2003
Članak:
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Stranica:
79.
Autor/i:
Sažetak:
    Uvjeti za obavljanje poslova pročelnika jedinstvenog upravnog odjela u općini
  • Postoji li obveza polaganja državnog stručnog ispita za gospodarskog inspektora u području poljoprivrede i šumarstva, ako državni službenik ima položen državni stručni ispit za pristava I. vrste zvanja, a sada obavlja poslove gospodarskog inspektora u navedenom području
  • Postoji li mogućnost za istovremeno obavljanje dužnosti člana poglavarstva i djelatnika u tijelima općine
  • Uvjeti za prijam u državnu službu
  • Obavljanje poslova ili pružanje usluga državnog službenika drugoj pravnoj osobi za vrijeme redovitog radnog vremena, neovisno o tome radi li se o korisniku Državnog proračuna ili ne
  • Ima li predstavničko tijelo grada ovlasti za donošenje općeg akta kojim se uređuje promet na području grada
  • Raspolaganje državnih službenika i privremeni raspored u drugo državno tijelo
  • Izbor zamjenika načelnika općine
Hashtags: