RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
  • Članak:Računovodstvo najmova poslovnog prostora
  • Stranica:1294.
  • Autor/i:Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)