Pravo trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 10.2003
Članak:
Pravo trgovačkih društava
Stranica:
90.
Autor/i:
Sažetak:
    Tužba za utvrđenje ništavosti odluke skupštine društva s ograničenom odgovorno šću (čl. 448. ZTD)
  • Dioničko društvo - utvrđenje ništavosti odluke glavne skupštine (čl. 357. ZTD)
  • Sazivanje skupštine društva s ograni čenom odgovornošću od strane uprave koja još nije upisana u sudski registar (čl. 277. ZTD)
  • Zastupanje društva s ograničenom odgovorno šću (čl. 426. ZTD)
  • Dioničko društvo - imenovanje članova uprave od strane suda (čl. 423. ZTD)
Hashtags: