Stvarno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 10.2003
Članak:
Stvarno pravo
Stranica:
93.
Autor/i:
Sažetak:
    Načelo jedinstva nekretnine (čl. 9. ZOV)
Hashtags: