Mirovinsko pravo

Časopis: Pravo i porezi - 10.2003
Članak:
Mirovinsko pravo
Stranica:
94.
Autor/i:
Sažetak:
    Prestanak svojstva osiguranika (čl. 109. ZOMO)
  • Invalidnost - upućivanje na odgovarajući posao (čl. 6. ZUS)
Hashtags: