RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Vlasnici, bilo kao članovi društva ili dioničari u kapitalu, uprava kao kreator i izvoditelj poslovnih aktivnosti, banke i drugi vjerovnici te država, s velikim zanimanjem očekuju godišnja financijska izvješća trgovačkih društava. Sve njih zanima imovinsko stanje i postignuti financijski rezultati društva u jednogodišnjem poslovanju, ovaj put za 2003. godinu. Ova izvješća smatraju se izvješćima uprave društva, a njih sastavljaju računovođe i to prema zahtjevima profesijskih pravila i propisa.

Financijska izvješća moraju donositi istinite informacije koje pošteno predočuju korisnicima imovinsko stanje i rezultat poslovanja društva. Takva kvalitetna obilježja informacija osigurava računovođa pridržavajući se računovodstvenih načela i normi profesijske etike. Uprava donošenjem računovodstvenih politika i drugih odluka poslovne aktivnosti i te kako utječe na kvalitetna obilježja izvješćivanja. Računovodstvena načela zahtijevaju od računovođe da uz ostale poslove obavi i pripremne radove za godišnje obračune i izvješćivanje. Njima se ostvaruje provjera podataka proizašlih iz poslovanja i unijetih u poslovne knjige, koji čine podlogu obračuna poslovanja i sastavljanja godišnjih financijskih izvješća. Postupkom provjere potvrđuje se točnost sadržaja unijetih u poslovne knjige ili odstupanja od činjeničnog stanja. Svako odstupanje iziskuje otkrivanje njegova uzročnika a zatim obvezu ispravka kojim se podatci u poslovnim knjigama usklađuju sa stvarnošću.

Podsjećamo računovođe na važnost ovih priprema, kao i na opsežnost s time povezanih poslova. Zato je uputno pripreme početi već u studenome i prosincu, zavisno od opsega poslova. Time ubrzavamo i olakšavamo sastavljanje financijskih izvješća za 2003.

U ovom broju časopisa pišemo o sadržaju pripremnih radova i podrobnijim uputama za provođenje propisa, a nastavljamo u časopisu broj 12/03. pisati o drugim pripremnim radovima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)