RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
  • Nova direktiva Europske komisije o definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća
  • Revizorski odbori ključni za povjerenje ulagača
  • Europske računovođe traže osnivanje zajedničkog nadzornog revizorskog tijela za EU
  • Ovlašteni javni računovođe morat će dokazivati da se stalno obrazuju
  • Novo američko tijelo za nadzor revizora (The Public Company Accounting Oversight Board) pokazuje zube

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)