RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
  • Nova direktiva Europske komisije o definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća
  • Revizorski odbori ključni za povjerenje ulagača
  • Europske računovođe traže osnivanje zajedničkog nadzornog revizorskog tijela za EU
  • Ovlašteni javni računovođe morat će dokazivati da se stalno obrazuju
  • Novo američko tijelo za nadzor revizora (The Public Company Accounting Oversight Board) pokazuje zube

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)