RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
  • Članak:Kontrola i revizija nabavne funkcije (2)
  • Stranica:1306.
  • Autor/i:Mr. sc. Ivan TROKTER, dipl. oec. i inž. stroj.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)