RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 11.2003
  • Članak:Plaćanje spomeničke rente
  • Stranica:74.
  • Autor/i:Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

Sažetak:

U članku su obrađene novosti utvrđene Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 151/03. i 157/03.) a koje se primjenjuju od 2. listopada 2003.

Najznačajnije izmjene i dopune Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 69/99.) se odnose na:

    koncesije za stjecanje prava na gospodarsko korištenje nepokretnih kulturnih dobara,
  • uvoz i unošenje kulturnih dobara, i
  • prihode s osnove uporabe kulturnih dobara.
Ovaj članak prvenstveno opisuje prihode s osnove uporabe kulturnih dobara. S obzirom na to da su prikupljeni prihodi od uporabe kulturnih dobara do sada bili simbolični, zakonodavac je znatno proširio broj obveznika, promijenio postupak utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i naplate spomeničke rente. O spomenutim izmjenama i dopunama, više u nastavku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)