RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ekonomsku politiku definiramo kao proces u kojem nositelji odluka (prvenstveno država) postavljaju kratkoročne i dugoročne ciljeve kao što su: puna zaposlenost, stabilnost cijena, uravnotežena platna bilanca, zaštita okoliša i druge, pri čemu se služe instrumentima i mjerama (monetarne, fiskalne, vanjskotrgovačke) politike za njihovo ostvarivanje.

U uvjetima globalizacije koju obilježava rastući stupanj mobilnosti informacija, kapitala, roba, usluga i ljudi, ovisno od dostignutog stupnja ekonomskog razvitka pojedine zemlje ili skupine zemalja koje imaju slična obilježja, ekonomska politika mora voditi računa o novim pravilima igre koje globalizacija nameće. To je prije svega pritisak na učinkovitost u svim fazama donošenja odluka u poduzećima i tijelima državne uprave.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)