RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
  • Članak:Kako nabaviti poljeprivreda, šumarska i ostala dobra od građana uz gotovinsku isplatu
  • Stranica:1334.
  • Autor/i:Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)