Ministarstvo rada i socijalne skrbi

Časopis: Pravo i porezi - 11.2003
Članak:
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Stranica:
83.
Autor/i:
Sažetak:
    Mogućnosti zamjene privremeno nenazočnih radnika
  • Prava iz radnog odnosa po osnovi radnog staža
  • Obveze poslodavca prema radniku s profesionalnom nesposobnošću za rad
  • Prava iz radnog odnosa i izvanbračna zajednica
  • Postupak otkazivanja ugovora o radu i prava radnika
  • Nadzor pravilnosti i pravodobnosti obračuna i uplate doprinosa za obvezna osiguranja
  • Osnovica za određivanje otpremnine zbog otkaza i jednokratni poticajni dodatak na plaću
  • Priznanje istovrijednosti stranih školskih svjedodžaba i diploma i upis u radnu knjižicu
Hashtags: