RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
  • Članak:Poslovanje konsignacijskih skladišta glede carinskih propisa
  • Stranica:1343.
  • Autor/i:Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)