Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2003
Članak:
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna
Stranica:
32.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Nada DREMEL, dipl. oec.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Temeljni je zahtjev pred financijskim računovođama da poslovne promjene evidentiraju u glavnoj knjizi prema vjerodostojnim dokumentima i prema datumu nastanka, a u analitičkim računima prema vrsti imovine, ročnosti obveza i prirodi troškova. Mogućnost nastanka greške nije isključena, no i naknadni događaji mogu ponekad odrediti drukčije računovodstveno obuhvaćanje nego što je prikazano, pa stoga preporučujemo da još prije izrade zaključne (godišnje) Bilance i Računa dobitka i gubitka za 2003. promotrite jesu li sve poslovne promjene prikazane prema zhatjevima struke, računovodstvenih normi i propisa.

Izloženi podsjetnik za razne slučajeve iz prakse može vam poslužiti za testiranje već proknjiženih poslovnih događaja, ili će vam pak pomoći u dvojbi za neriješene slučajeve. Redoslijed izloženih pitanja i prijedloga nekih rješenja utemeljen je na redoslijedu u RRiF-ovom Računskom planu, IX. naklada iz 2003., i nadamo se da će vam pomoći u nastojanjima da što pravilnije dođete do kvalitetnih temeljnih godišnjih financijskih izvješća.

    Kontrolno-analitički postupci na računima razreda 0
  • Provjera knjigovodstvenih stanja na računima novčanih sredstava, kratkotrajne financijske imovine i potraživanja (razred 1)
  • Provjera knjigovodstvenih stanja na računima obveza, rezerviranja i odgođenih prihoda (razred 2)
  • Provjera na računima kratkotrajne imovine - razred 3
  • Podsjetnik za kontrolu troškova (razred 4) prije izrade računa dobitka i gubitka
  • Provjera na računima proizvodnje, zaliha poluproizvoda, gotovih proizvoda i robe
  • Provjera knjigovodstvenih stanja na računima rashoda
  • Provjera knjigovodstvenog stanja na računima prihoda
  • Provjera na računima kapitala (skupine računa 90 - 95)
Hashtags: