Pripreme godišnjeg obračuna u proračunskom računovodstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2003
Članak:
Pripreme godišnjeg obračuna u proračunskom računovodstvu
Stranica:
76.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Konačnoj provjeri točnosti iskazivanja poslovnih događaja pristupa se posredno popisom imovine i obveza i uspoređivanjem knjigovodstvenih podataka i onih koji su utvrđeni popisom. O tome kako nadoknaditi manjak odnosno kako postupati s viškom koji su utvrđeni pri popisu, određuju osobe ovlaštene za donošenje takvih odluka. Knjigovodstvo ih samo iskazuje.

Računovodstveni propisi postavili su određena pravila popisa za osobe koje primjenjuju računovodstveni sustav proračunskog računovodstva.

Hashtags: