RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Analitički postupci u reviziji financijskih izvješća čine jednu od temeljnih procedura u metodološkim uputama svake revizijske tvrtke. Od posebnog je značenja da sve veća uporaba analitičkih postupaka u reviziji financijskih izvješća znatno pridonosi smanjenju rizika revizije. Osim toga, analitički postupci u prethodnom postupku revizije detektiraju slabosti i nedostatke u računovodstvenim procedurama trgovačkih društava i u znatnoj mjeri omogućuju revizorima odrediti i uočiti značajne stavke u financijskim izvješćima, što podrazumijeva lakše uočavanje i primjenjivanje revizijskog načela "materiality". Međutim, primjena analitičkih postupaka u reviziji financijskih izvješća samo je dio procedura koje treba obuhvatiti ukupan postupak revizije.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)