Analitički postupci u reviziji financijskih izvješća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2003
Članak:
Analitički postupci u reviziji financijskih izvješća
Stranica:
83.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Filip BREKALO, dipl. oec. i ovl. rev.
Ivan ČEVIZOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Analitički postupci u reviziji financijskih izvješća čine jednu od temeljnih procedura u metodološkim uputama svake revizijske tvrtke. Od posebnog je značenja da sve veća uporaba analitičkih postupaka u reviziji financijskih izvješća znatno pridonosi smanjenju rizika revizije. Osim toga, analitički postupci u prethodnom postupku revizije detektiraju slabosti i nedostatke u računovodstvenim procedurama trgovačkih društava i u znatnoj mjeri omogućuju revizorima odrediti i uočiti značajne stavke u financijskim izvješćima, što podrazumijeva lakše uočavanje i primjenjivanje revizijskog načela "materiality". Međutim, primjena analitičkih postupaka u reviziji financijskih izvješća samo je dio procedura koje treba obuhvatiti ukupan postupak revizije.
Hashtags: