Reaktivno upravljanje poslovnom krizom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2003
Članak:
Reaktivno upravljanje poslovnom krizom
Stranica:
89.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Sažetak:
Zanemarivanje preventivnog djelovanja rezultira pojavom krize. Simptomi akutne krize su barem napeta financijska situacija u smislu prijeteće likvidnosti te loša situacija što se tiče prihoda, najčešće pojava gubitaka u osnovnoj, poslovnoj aktivnosti. Identifikacijom krize poduzeće se suočava s postojećom opasnom situacijom i nastoji dijagnosticirati dubinu krize. Kad je kriza već nastupila, ključno pitanje je: Što učiniti? Reaktivno upravljanje krizom (ovladavanje krizom) podrazumijeva pitanje kako izaći iz krize: vlastitim snagama, pomoću banaka i trećih (vjerovnika, dobavljača, itd.) ili je stanje beznadno te je likvidacija jedino rješenje.
Hashtags: