RRiF-ovi porezni savjeti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2003
Članak:
RRiF-ovi porezni savjeti
Stranica:
108.
Autor/i:
Sažetak:
Izabrana službena tumačenja i presude sudova obuhvaćaju primjenu propisa iz područja poreza, trgovine, radnih odnosa i daju odgovore na aktualna pitanja iz prakse. Izneseni prikaz su skraćeni tekstovi cjelovitih tumačenja koji u bitnome objašnjavaju primjenu propisa, a koji su u cijelosti objavljeni u našem časopisu PRAVO I POREZI u bojevima kako je to navedeno. Kratice znače: MF = Ministarstvo financija, MRSS = Ministarstvo rada i socijalne skrbi, MG = Ministarstvo gospodarstva i navedene su uz odgovore.
  Kada se obračunava PDV na stare adaptirane stambene zgrade
 • PDV na uvezeni reklamni materijal koji se potom daruje - vlastita potrošnja
 • PDV na stvari koje se unose u osnivački ulog ili kao poklon
 • Računi bez dodatne dokumentacije o obavljanju usluga nisu dovoljan dokaz da su poslovne promjene u odnosu tužitelja i inozemnih tvrtki nastale i ne mogu se priznati u porezno dopuštene troškove
 • Zatezna kamata kao istodobni prihod i trošak u sustavu oporezivanja dobitka
 • Otpis potraživanja po bjanko zadužnici kao porezno priznati trošak pri oporezivanju dobitka
 • Usklađenje vrijednosti kod djelomično prodane imovine pri oporezivanju dobitka
 • Pri utvrđivanju dohotka procjenom treba uzeti u obzir okolnosti obavljanja djelatnosti samoga poreznog obveznika
 • Stjecanje nekretnina od strane stranih državljana
 • Obveza vođenja popisa robe kod prodaje robe uz ugradnju u servisu
 • Vrijeme korištenja godišnjeg odmora i prenošenje njegovog dijela u iduću godinu
 • Alkoholiziranost radnika utvrđuje se alkometrom ili drugim pogodnim sredstvom odnosno aparatom a ne svjedocima
Hashtags: