RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.1998
  • Članak:Novosti u svezi plaćanjem gotovim novcem i vođenjem poslovnih knjiga obrtnika
  • Stranica:1351.
  • Autor/i:Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)